XEM LÁ SỐ
Năm sinh:
Tháng sinh:
Ngày sinh:
Giờ sinh:
LƯỢT TRUY CẬP
Thành viên đang online
:
Tổng truy cập
:

30 NGUYÊN TẮC CHÍNH YẾU VỀ DƯƠNG TRẠCH TRONG HUYỀN KHÔNG PHI TINH - P2

HUYỀN KHÔNG PHI TINH

30 NGUYÊN TẮC CHÍNH YẾU TRONG DƯƠNG TRẠCH - P2

 

16. Phân phòng bài sao, phàm nhà xây cất vào 1 vận nào, đến vận sau chia làm 2 phòng, vẫn lấy vận ban đầu làm chủ, lại lấy cửa tư của 2 bên mà làm dụng, bởi tinh vận định lúc khởi tạo, không vì phân phòng mà biến động, sau khi phân phòng, các lấy tinh khí cục bộ nơi ở của từng phòng mà suy đoán cát hung, đồng vận phân phòng thì cũng theo như vậy mà suy.

17. Nhà xí, Vũng trâu, ô uế hôi thối không nên để gần, Ngũ hoàng gia lâm sẽ bị ôn dịch, nhị hắc bay đến cũng là bệnh tật, nên đặt phương thối khí nơi xa là thích hợp.

18. Cách Vận xây cất thêm, phàm nhà đồng vận xây cất, cứ lấy nhà chính làm chủ, như vận sau xây thêm phía trước hay sau hoặc bên hông, mà không mở thêm cửa cái,thì dùng vận ban sơ mà luận, không dùng 2 vận mà luận, bằng nhà xây thêm đó có mở cửa cái ra vô riêng thì mới dùng 2 vận mà luận bày, thảng như hậu vận thêm tạo có sửa dờì cửa cái tức toàn bộ nhà đều dùng hậu vận mà luận vậy.

19. Nhiều gia đình ở chung một nhà, nhiều gia đình hay cả chục gia đình ở chung 1 nhà, phép đoán lấy cửa riêng của mổi gia đình làm chủ , đường các nhà đi qua lại làm dụng, xem đường xa gần suy vượng, tức sẽ biết được thân sơ được mất của khí đó vậy.

. Phân chia nhà, Nhà qui hoạch thành nội thất, lập cửa riêng tư, thì theo cửa riêng mà tính, nhưng toàn nhà thông nhau liên tiếp, vẫn tính 1 gia đình mà bài, không tính 2 gia đình mà đoán vậy.

21. Gặp tù mà không tù, Vận của hướng tinh nhập trung, như 2, 4, 6, 8 , lớp nhà, tại sao gặp tù mà không tù, bởi trung cung ắt có minh đường, khí trống không có thể luận là nước, hướng tinh nhập thủy nên tù không đặng, nếu 1, 3, 5, 7, lớp nhà trung cung có nhà, nhập trung bèn bị tù, nhưng đầu hướng có nước lóng lánh cũng tù không đặng.

22. Tiệm buôn, Phàm xem tiệm buôn lấy hướng cửa làm chủ, kế đến quầy tiền, thứ nữa là trang thờ thần tài, đều muốn phối hợp sanh vượng, như môn hướng cát, quầy tiền hung, thần tài hung, thì trong cát có tì vết, chủ bạn giúp việc bất hòa hoặc làm trở ngại,cái khí suy hay vượng đều do nơi hướng cửa hấp nạp mà ra.

23. Tài đinh vượng tốt, Tài khí là do nơi hướng thủy hay bàng thủy của trạch, xem vượng tại phương nào gia thái tuế mà đoán lấy, công danh thì xem nhất bạch tứ lục của hướng thượng phi tinh, xem hòn non bộ hoặc tam xoa thủy nơi lưu thần uốn khúc, gia thái tuế hợp niên mạng mà đoán, định khí thì xem đương vận sơn tinh nơi tọa mà đoán rất là ứng nghiệm.

24. Lưu niên suy tử đồng lâm với vượng tinh đáo hướng, Dương trạch suy tử đáo hướng là chữ nào, gặp lưu niên phi tinh đáo hướng là chữ nào, (tức tuế tinh vận tinh đồng lâm) chủ thương tổn đinh,vượng tinh không đáo hướng của suy trạch, gặp lưu niên vượng tinh đáo hướng, cũng chuyển chủ phát họa, âm trạch đồng đoán, như sanh khí đáo hướng hoặc có thành môn dùng được thì ngoại lệ.

25. Quỷ quái, Phương suy tử nơi ngoài nhà có núi cao hoặc cạnh nóc hay đòn dông nhà, ở trong nhà không nhìn thấy, thì gọi là ám sát, khi vận nhà suy, quẻ âm hiện quỷ, quẻ dương hiện quái, đến lúc Thái Tuế nhật nguyệt thời gia lâm thì ứng, ban sơ xuất hiện có ảnh không hình, sau thì càng rỏ, hoặc dời chỗ đồ đạt, hoặc nhát người, cây khô xung xạ, khi vận nhà suy, quẻ âm chủ quỷ, quẻ dương chủ thần, âm dương lẫn lộn chủ yêu quái.

26. Lộ Khí, Đường lộ là nơi dẩn khí đến, suy vượng là do nơi hấpdẩn, cách xa nhà ảnh hưỡng nhẹ, nhưng vẫn kị xung xạ gọi là xuyên sa, có cát có hung âm dương trạch đồng vậy, nhà sát đường lộ, hoặc hẻm trong nhà lại càng quan hệ cát hung, nên đường hẻm trong nhà nên chọn đầu hướng có sao phi tinh sinh vượng, hợp tam ban là cát, còn ngoại lộ, thì luận một cong của đầu đuôi, xét hai đầu của ba uốn, xem phương vị đó thuộc tinh quái nào, nơi cong uốn là khí đến,chỗ ngang thẳng là khí ngừng, đó là xem theo đầu hướng cửa mà bài vậy, Thiên Nguyên Ngũ Ca nói, dấm chua không nên rót vào sữa, ý nói nhà cát lộ hung thì sẽ sanh tai họa.

27. Giếng, giếng là nơi nước có nguồn quang khí ngưng tụ mà bốc lên, long thần trong nước sinh vượng phương mà làm văn bút, rơi vào suy tử khắc chủ hung họa, âm trạch cũng luận vậy.

28. Góc ruộng, chọn chỗ có tình ôm lại, kị quay lưng, nhọn chĩa, âm dương trạch như nhau.

29. Tháp, tháp là hình dựng đẹp, gọi tên văn bút, tại phi tinh nơi phương có tổ hợp 1 - 4; 1 - 6, nếu đương vận chủ khoa danh, thất vận cũng chủ văn hay, như tại phi tinh phương 7 - 9; 2 - 5, chủ hung tai tác họa, khắc sát đồng đoán, âm trạch cũng vậy.

30. Cầu, cầu tại sanh phương năng thụ ấm, tọa lạc phương suy tử tức chiêu ương, cầu đá ảnh hưỡng mạnh, cầu cây ảnh hưỡng nhẹ, âm dương trạch đoán như nhau.

 

Nguồn: Phong thủy Nam Việt tổng hợp

(Mọi sự trích dẫn, sao chép cần ghi rõ nguồn tác giả)