XEM LÁ SỐ
Năm sinh:
Tháng sinh:
Ngày sinh:
Giờ sinh:
LƯỢT TRUY CẬP
Thành viên đang online
:
Tổng truy cập
:

30 NGUYÊN TẮC CHÍNH YẾU VỀ DƯƠNG TRẠCH TRONG HUYỀN KHÔNG PHI TINH-P1

HUYỀN KHÔNG PHI TINH

30 NGUYÊN TẮC CHÍNH YẾU TRONG DƯƠNG TRẠCH - P1

 

1. Hướng nhà Hướng cửa, phàm nhà mới xây cất thì hướng nhà hướng cửa quan trọng như nhau, trước tiên từ ngoài nhà mà đoán 6 việc được thất, nếu không nghiệm thì lấy hướng cửa mà đoán thêm, như hướng nhà đoán đã nghiệm thì khỏi đoán thêm hướng cửa, ngược lại nếu đoán hướng cửa đã nghiệm thì khỏi đoán thêm hướng nhà.

2. Cửa cái mở dịch sang một bên, phàm dương trạch lấy đầu hướng cửa cái nạp khí mà đoán cát hung, cửa cái mở dịch xê sang một bên, tức phải dùng hướng cửa và hướng nhà, hợp hai bàn mà xem, ngoại cát nội hung, khó tránh nầy nọ, nội cát ngoại hung, chỉ được khá giả.

3. Hoàn cảnh đường cục, phàm xem dương trạch, trước xem hình thế khí mạch của núi sông có hợp cục không, sau xem lộ đi và chu vi của ngoài 6 việc, nóc nhọn nhà lân cận cột cờ, mồ mã, chùa chiền, cây cối, các vật tọa lạc ở tinh cung nào, phân biện suy vượng để đoán cát hung.

4. Nhà lớn cửa nhỏ, phàm nhà với cửa lớn nhỏ phải tương xứng với nhau, nếu nhà lớn cửa nhỏ sẽ không tốt, nhưng hướng nhà hướng cửa sinh vượng thì không sao.

5. Ở thôn quê không khí thông thoáng phép lập trạch phải thu cả sơn lẫn thủy thì mới được tốt. Nơi thành thị khí tụ, tuy không có nước để thu mà có nhà lân cận lồi lõm thấp cao, đường xá quanh co rộng hẹp, thấp lõm uốn khúc, giao nhau rộng là thủy, lồi cao thẳng hẹp là sơn .

6. Ai tinh, âm dương nhị trạch ai tinh không khác, lấy nguyên vận thụ khí làm chủ, sơn hướng phi tinh với khách tinh gia lâm làm dụng, âm trạch trọng thủy, dương trạch trọng môn hướng, nhưng môn hướng sở dĩ nạp khí, như ngoài cửa có nước óng ánh, thì tốt hơn đường lộ, suy vượng do thủy, cân nhắc do lý của sao, cũng là không khác vậy.

7. Thừa vượng khai môn, phàm nhà cũ muốn mở cửa vượng, phải lấy thời gian từ ngày xây cất, phi tinh của vận đó mà suy luận, như vận nhất bạch lập nhâm sơn bính hướng, vượng tinh đáo tọa, không phải nhà tốt, đến vận tam bích mở cửa tại giáp, thì mới hấp thu được vượng khí, vì lúc xây cất hướng thượng phi tinh tam bích đáo chấn, giao vận tam thừa thời đắc lệnh, không phải là chấn tam của địa bàn, nếu khai môn tại mão cũng phài kiêm giáp, mới được khí đồng nguyên của sơn hướng vậy.

8. Tân khai vượng môn, phàm nhà cũ mở vượng môn sau, phép đoán dùng hướng cửa khỏi dùng hướng nhà, đặt bếp lập phòng cũng dùng hướng cửa mà định vị, tức theo đó trước, là chỉ đại khai vượng môn, nếu như cửa cái bị che lấp, hoặc đóng kín, thì xét phương hướng âm dương thuận nghịch, mà thừa thời lập hướng, như mở cửa nhỏ để thông vượng khí, phải dùng đồng nguyên nhất khí, vẫn theo lúc khởi tạo lập cục hướng nhà mà luận đoán thì được.

9. Vượng Môn bế tắc, phàm sở khai vượng môn, trước mặt có nhà bế tắc, không thể trực đáo, thì mở thêm 1 cửa nhỏ kế bên để thông với vượng môn, tức cửa nhỏ kể như khí con đường thông qua vậy, khỏi cần đặt la bàn xem.

10. Vượng môn nền cao, ngoài cửa vượng môn có nước, vốn là đại cát, nhung nền cửa lại cao hơn nền nhà, tuy có vượng thủy nhưng không thu được, nền cửa cao hơn nội minh đường cũng vậy, như ngoài cửa lộ cao, thì luận cách khác.

11. Phương cát hung cao, phương cát của trạch mà cao, khi niên nguyệt phi tinh đến sanh trợ thì càng cát, đến mà khắc tiết thì hung, nếu phương hung cao, niên nguyệt phi tinh đến khắc tiết lại thành cát, lai sanh trợ tức hung, đây là nói về sơn thượng long vị (là chỉ phi sơn tinh đến phương vị đó).

12. Cây to, tàng tre che khuất, phương vượng của nhà có tàng tre cây to che khuất, chủ không tốt, tàng tre không ngại nhưng cũng phải lưa thưa để thông khí, phương suy tử có cây cối to lớn lại cát.

13. Phương suy nhất bạch, dương trạch phương suy của nhất bạch nhà lân cận có đòn dông hay nóc nhọn chĩa nhằm chủ uống độc tự vẫn, nếu là đầu thú vật càng nặng.

14. Lý đồng, trong nhà có hành lang hay đường hẻm u tối, không thấy ánh mặt trời, theo âm khí luận, nếu nhị hắc hoặc ngũ hoàng giá lâm, chủ nhà đó thường thấy ma, dù không có hai sao nhị ngũ cũng vẫn là xấu .

15. Đặt Bếp, Bất luận phương sinh vượng suy tử đều đặt được, nhưng phương sinh vượng tránh được thì nên tránh, lấy cửa lò làm trọng trang thờ thần Táo có thể tùy, cửa lò hướng Nhất bạch chủ thủy hỏa ký tế, hướng Tam bích Tứ  lục là mộc sinh hỏa là tốt nhất, hướng Bát bạch hỏa sinh thổ trung cát, hướng Cửu tử cũng thứ cát nhưng hiềm hỏa quá vượng, Lục bạch Thất xích không nên hướng vì cửa lò hướng về đó là lúc xây cất nhà hướng thượng phi tinh sống nơi đó, đây là luận về địa bàn 9 tinh mà nói.

 

Nguồn: Phong thủy Nam Việt tổng hợp

(Mọi sự trích dẫn, sao chép phải ghi rõ nguồn gốc tác giả)