XEM LÁ SỐ
Năm sinh:
Tháng sinh:
Ngày sinh:
Giờ sinh:
LƯỢT TRUY CẬP
Thành viên đang online
:
Tổng truy cập
:

60 NGUYÊN THẦN THÁI TUẾ - TÊN CỦA 60 THÁI TUẾ TINH QUÂN

TÊN CỦA 60 NGUYÊN THẦN THÁI TUẾ TINH QUÂN

 

Thái Tuế chính là Mộc Tinh trên bầu trời, có kích thước rất lớn so với kích thước của trái đất. Chu kỳ của sao Mộc quay quanh Mặt Trời là mười hai năm, khi Mộc tinh di chuyển, lực tương tác giữa Mộc tinh và trái đất có sự thay đổi rất lớn, có tác động ảnh hưởng rất mạnh đối với con người và các loài vật sinh sống trên trái đất. Cho nên người xưa gọi sao Mộc là Tuế Tinh hay Thái Tuế, Thái Tuế Tinh Quân hay Tuế Quân.

Thái Tuế còn là tên của một trong Lưu Niên Tuế Số Thập Nhị Thần Sát (流年歲數十二神煞), lưu hành trong 12 tháng, với câu kệ là: “Thái Tuế đương đầu tọa, chư thần bất cảm đương, tự thân vô khắc hại, tu dụng khốc đa dương  (太歲當頭坐、諸神不敢當、自身無剋害、須用哭爹娘, Thái Tuế ngay đầu tọa, các thần chẳng dám chường, tự thân không nguy hại, nên thương khóc mẹ cha)”.  Sao này giống như vị vua, cai quản cát hung của cả một năm, có công năng đè ép các Thần Sát, người gặp sao này nếu gặp vận xấu thì xấu nhiều tốt ít, chủ yếu gặp tai nạn bất trắc, nên làm việc phước thiện.

Trong dân gian thường có từ “phạm Thái Tuế (犯太歲)”, “xung Thái Tuế (衝太歲)”, “hình Thái Tuế (刑太歲)” hay “thiên xung Thái Tuế (偏衝太歲)”.

Năm 2019 là năm con Hợi (亥, con heo - lợn), người tuổi Hợi là phạm Thái Tuế; tuổi Tỵ (巳, con rắn) là xung Thái Tuế; tuổi Thân (申, con khỉ) và Dần (寅, con cọp) là thiên xung Thái Tuế. Vì vậy, có câu ngạn ngữ rằng: “Thái Tuế đương đầu tọa, vô hỷ khủng hữu họa (太歲當頭坐、無喜恐有禍, Thái Tuế trên đầu ngự, chẳng vui e có họa).” Cho nên, người ta có tục lệ An Thái Tuế (安太歲), tức cúng sao giải hạn, cầu nguyện được vạn sự bình an, cát tường.

Tín ngưỡng này có từ thời Nam Bắc Triều (南北朝, 220-589), và đến đầu thời nhà Thanh (清, 1616-1911) thì có tên họ rõ ràng của 60 vị thần Thái Tuế Tinh Quân. Tên của mỗi vị ứng vào các năm như sau:

(1) Thái Tuế năm Giáp Tý là Kim Biện Tổ Sư (金辦祖師),

(2) Thái Tuế năm Ất Sửu là Trần Tài Tổ Sư (陳材祖師), 

(3) Thái Tuế năm Bính Dần là Đam Chương Tổ Sư (耿章祖師), 

(4) Thái Tuế năm Đinh Mão là Trầm Hưng Tổ Sư (沉興祖師),

(5) Thái Tuế năm Mậu Thìn là Triệu Đạt Tổ Sư (趙達祖師),

(6) Thái Tuế năm kỷ tỵ là Quách Xán Tổ Sư (郭燦祖師),

(7) Thái Tuế năm Canh Ngọ là Vương Thanh Tổ Sư (王清祖師),

(8) Thái Tuế năm Tân Mùi là Lý Tố Tổ Sư (李素祖師),

(9) Thái Tuế năm Nhâm Thân là Lưu Vượng Tổ Sư (劉旺祖師),

(10) Thái Tuế năm Quý Dậu là Khang Chí Tổ Sư (康志祖師),

(11) Thái Tuế năm Giáp Tuất là Thí Quảng Tổ Sư (施廣祖師),

(12) Thái Tuế năm Ất Hợi là Nhiệm Bảo Tổ Sư (任保祖師),

(13) Thái Tuế năm Bính Tý là Quách Gia Tổ Sư (郭嘉祖師), 

(14) Thái Tuế năm Đinh Sửu là Uông Văn Tổ Sư (汪文祖師), 

(15) Thái Tuế năm Mậu Dần là Tằng Quang Tổ Sư (曾光祖師),

(16) Thái Tuế năm Kỷ Mão là Long Trọng Tổ Sư (龍仲祖師),

(17) Thái Tuế năm Canh Thìn là Đổng Đức Tổ Sư (董德祖師),

(18) Thái Tuế năm Tân Tỵ là Trịnh Đán Tổ Sư (鄭但祖師),

(19) Thái Tuế năm Nhâm Ngọ là Lục Minh Tổ Sư (陸明祖師),

(20) Thái Tuế năm Quý Mùi là Ngụy Nhân Tổ Sư (魏仁祖師), 
(21) Thái Tuế năm Giáp Thân là Phương Kiệt Tổ Sư (方杰祖師), 
(22) Thái Tuế năm Ất Dậu là Tương Sùng Tổ Sư (蔣崇祖師), 
(23) Thái Tuế năm Bính Tuất là Bạch Mẫn Tổ Sư (白敏祖師), 
(24) Thái Tuế năm Đinh Hợi là Phong Tề Tổ Sư (封齊祖師), 
(25) Thái Tuế năm Mậu Tý là Trịnh Thang Tổ Sư (鄭鏜祖師), 
(26) Thái Tuế năm Kỷ Sửu là Phan Tá Tổ Sư (潘佐祖師), 
(27) Thái Tuế năm canh dần là Ổ Hoàn Tổ Sư (鄔桓祖師), 
(28) Thái Tuế năm Tân Mão là Phạm Ninh Tổ Sư (范寧祖師), 
(29) Thái Tuế năm Nhâm Thìn là Bành Thái Tổ Sư (彭泰祖師), 
(30) Thái Tuế năm Quý Tỵ là Từ Hoa Tổ Sư (徐華祖師), 
(31) Thái Tuế năm Giáp Ngọ là Chương Từ Tổ Sư (章詞祖師), 
(32) Thái Tuế năm Ất Mùi là Dương Tiên Tổ Sư (楊仙祖師), 
(33) Thái Tuế năm Bính Thân là Quản Trọng Tổ Sư (管仲祖師), 
(34) Thái Tuế năm Đinh Dậu là Đường Kiệt Tổ Sư (唐傑祖師), 
(35) Thái Tuế năm Mậu Tuất là Khương Võ Tổ Sư (姜武祖師), 
(36) Thái Tuế năm Kỷ Hợi là Tạ Đảo Tổ Sư (謝燾祖師), 
(37) Thái Tuế năm Canh Tý là Ngu Khởi Tổ Sư (虞起祖師), 
(38) Thái Tuế năm Tân Sửu là Dương Tín Tổ Sư (楊信祖師), 
(39) Thái Tuế năm Nhâm Dần là Hiền Ngạc Tổ Sư (賢諤祖師), 
(40) Thái Tuế năm Quý Mão là Bì Thời Tổ Sư (皮時祖師), 
(41) Thái Tuế năm Giáp Thìn là Lý Thành Tổ Sư (李誠祖師), 
(42) Thái Tuế năm Ất Tỵ là Ngô Toại Tổ Sư (吳遂祖師), 
(43) Thái Tuế năm Bính Ngọ là Văn Triết Tổ Sư (文哲祖師), 
(44) Thái Tuế năm Đinh Mùi là Mậu Bính Tổ Sư (繆丙祖師), 
(45) Thái Tuế năm Mậu Thân là Từ Hạo Tổ Sư (徐浩祖師), 
(46) Thái Tuế năm Kỷ Dậu là Trình Bảo Tổ Sư (程寶祖師), 
(47) Thái Tuế năm Canh Tuất là Nghê Bí Tổ Sư (倪秘祖師), 
(48) Thái Tuế năm Tân Hợi là Diệp Kiên Tổ Sư (葉堅祖師), 
(49) Thái Tuế năm Nhâm Tý là Kheo Đức Tổ Sư (丘德祖師), 
(50) Thái Tuế năm Quý Sửu là Chu Đắc Tổ Sư (朱得祖師), 
(51) Thái Tuế năm Giáp Dần là Trương Triều Tổ Sư (張朝祖師), 
(52) Thái Tuế năm Ất Mão là Vạn Thanh Tổ Sư (萬清祖師), 
(53) Thái Tuế năm Bính Thìn là Tân Á Tổ Sư (辛亞祖師), 
(54) Thái Tuế năm Đinh Tỵ là Dương Ngạn Tổ Sư (楊彥祖師), 
(55) Thái Tuế năm Mậu Ngọ là Lê Khanh Tổ Sư (黎卿祖師), 
(56) Thái Tuế năm Kỷ Mùi là Phó Đảng Tổ Sư (傅黨祖師), 
(57) Thái Tuế năm Canh Thân là Mao Tử Tổ Sư (毛梓祖師), 
(58) Thái Tuế năm Tân Dậu là Thạch Chính Tổ Sư (石政祖師), 
(59) Thái Tuế năm Nhâm Tuất là Hồng Sung Tổ Sư (洪充祖師), và 
(60) Thái Tuế năm Quý Hợi là Ngu Trình Tổ Sư (虞程祖師).

Để hóa giải Thái tuế một cách hiệu quả, mọi người thường dùng TÚI THÁI TUẾ. Túi thường có khoảng hơn chục vật phẩm phong thủy, được các Đạo phái bên Trung Quốc nghiên cứu, sản xuất, trì chú và đưa vào ứng dụng, kiểm nghiệm. Cách dùng cũng đơn giản, người cần hóa giải chỉ cần sắm chút lễ, làm lễ và đọc bài Chú để kích hoạt là có thể sử dụng – Một giải pháp khá an toàn mà hiệu quả cao.

                   Nguồn: Trọng Hậu Fengshui Tổng hợp

Mọi sự trích dẫn, sao chép cần ghi rõ nguồn tác giả