XEM LÁ SỐ
Năm sinh:
Tháng sinh:
Ngày sinh:
Giờ sinh:
LƯỢT TRUY CẬP
Thành viên đang online
:
Tổng truy cập
:

BÀI LONG QUYẾT - CÁCH LONG LẬP HƯỚNG

CÁCH LONG LẬP HƯỚNG - BÀI LONG QUYẾT 
(Dùng cho âm trạch)
 
Tầm long nhập thủ
Vận dụng cửu tinh
Nhị thập tứ hướng
định long thuận nghịch
Thập nhị địa chi thuận
Bát can tứ duy nghịch
Dĩ long đối sơn
Sơn khởi phá quân
Phá hữu liêm
Phá vũ tham
Phá tả văn
Phá cự lộc
Thập nhị phương vị
Thất hung ngũ cát
Hữu vũ tham tả cự hanh
Kỳ tha hung sát
 
格龙立向 - 排龙诀
寻龙入首
运用九星
二十四向
定龙顺逆
十二地支顺
八干四维逆
以龙对山
山起破军
破右廉
破武贪
破左文
破巨禄
十二方位
七凶五吉
右武贪左巨亨
其他凶 煞
 
Nhiều thầy nghiên cứu thuật Kham Dư, giỏi quan sát hình thế loan đầu là có thể tìm được chân long huyệt đích nhưng khi lập hướng an vị mộ phần thì không phải ai cũng giỏi. Nên tôi xin giới thiệu với các thầy cùng chuyên môn về cách sử dụng 1 tầng châm rất quan trọng trong la bàn.
Cách an cửu tinh để biết hướng tốt hướng xấu của long:
Đứng tại huyệt trường, tìm vị trí nhập thủ của long để biết long này là long gì tới. Căn cứ theo 24 sơn hướng. Xem lai long thuộc 12 địa chi hay thuộc bát can tứ duy. Nếu là 12 địa chi long tính thuận, bát can tứ duy long tính nghịch.
Sử dụng 24 sơn hướng để tính thuận nghịch cho cửu tinh thì ta sẽ biết được hướng lập mộ tốt hay xấu:
24 sơn gộp thành 12 song sơn: tuất càn, hợi nhâm, tí quý, sửu cấn, dần giáp, mão ất, thìn tốn, tị bính, ngọ đinh, mùi khôn, thân canh, dậu tân.
Lấy sơn đối sơn để khởi sao phá quân theo thứ tự 12 vị trí như sau:
phá quân> hữu bật> liêm trinh> phá quân> vũ khúc> tham lang> phá quân> tả phù> văn khúc> phá quân> cự môn> lộc tồn.
Ví dụ: Giáp long nhập thủ
Canh đối nhau với giáp thì lấy “thân canh” khởi phá quân tính nghịch: thân canh - phá quân. Mùi khôn - hữu bật. Ngọ đinh -liêm trinh. Tị bính phá quân. Thìn tốn - vũ khúc. Mão ất - tham lang.... tuần tự như vậy hết 12 song sơn, có 7 song sơn xấu, 5 song sơn tốt. Nếu hướng nào có các sao: hữu bật, vũ khúc, tham lang, tả phù, cự môn thì nên lập hướng mộ. Khi chọn được hướng có tinh tú tốt bao gồm 2 sơn một tinh tú thì lấy 1 trong 2 sơn đó phù hợp với long. Nếu dương long thì lấy dương hướng và âm long lấy âm hướng mới thuần khí. Chọn được hướng lậ mộ rồi thì cần phải chọn năm tháng ngày giờ phù trợ cho sơn hướng và vong mệnh thì mới đủ điều kiện để an táng.
 
Nguồn : Bài của thầy Hai Ka Phong Thuỷ