XEM LÁ SỐ
Năm sinh:
Tháng sinh:
Ngày sinh:
Giờ sinh:
LƯỢT TRUY CẬP
Thành viên đang online
:
Tổng truy cập
:

ÂM TRẠCH

MỘ KẾT - HUYỆT KẾT Ở VIỆT NAM

MỘ KẾT - HUYỆT KẾT Ở VIỆT NAM

25/11/2023, 11:16
MỘ - HUYỆT KẾT TẠI HUYỆN PHÚ XUYÊN, HÀ ĐÔNG Những đất kết tại Huyện Phú Xuyên gồm có 7 Huyệt kết chính và 20 Huyệt kết bàng tại các Địa danh sau đây: 1. Hoàng Vân 2. Đào Xá 3. Tĩnh Phúc 4. Văn Trai 5. Cố Liêu 6. Bàn Thạch 7. Lương Xá. Cụ thể:   5. Cố Liêu phong (1 Huyệt chính và 1 Huyệt bàng) - Huyệt kết tại Cố Liêu, Phú Xuyên,...
HUYỆT KẾT TẠI MỘT SỐ TỈNH VIỆT NAM

HUYỆT KẾT TẠI MỘT SỐ TỈNH VIỆT NAM

25/11/2023, 11:10
HUYỆT KẾT TẠI HUYỆN PHÚ XUYÊN, HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI) Những đất kết tại Huyện Phú Xuyên gồm có 7 Huyệt kết chính và 20 Huyệt kết bàng tại các Địa danh sau đây: 1. Hoàng Vân 2. Đào Xá 3. Tĩnh Phúc 4. Văn Trai 5. Cố Liêu 6. Bàn Thạch 7. Lương Xá. Cụ thể:   3. Tĩnh Phúc phong (1 Huyệt chính, 5 Huyệt bàng). - Đất kết tại một chi khu của huyện Phú...
MỘ HUYỆT KẾT TẠI CÁC TỈNH CỦA VIỆT NAM

MỘ HUYỆT KẾT TẠI CÁC TỈNH CỦA VIỆT NAM

25/11/2023, 11:05
7 KIỂU ĐẤT KẾT TẠI HUYỆN PHÚ XUYÊN, HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI) Những đất kết tại Huyện Phú Xuyên gồm có 7 Huyệt kết chính và 20 Huyệt kết bàng tại các Địa danh sau đây: 1. Hoàng Vân 2. Đào Xá 3. Tĩnh Phúc 4. Văn Trai 5. Cố Liêu 6. Bàn Thạch 7. Lương Xá. Cụ thể: 1. Hoàng Vân Phong (1 Huyệt chính, 2 Huyệt bàng) - Tại Hoàng Vân, Phú Xuyên. -...
PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P7

PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P7

07/11/2023, 16:18
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P7 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều hậu...
LẬP HƯỚNG MỘ - P20

LẬP HƯỚNG MỘ - P20

07/11/2023, 16:14
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P20   Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều...
LẬP HƯỚNG MỘ - P21

LẬP HƯỚNG MỘ - P21

07/11/2023, 16:13
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P21  Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều...
LẬP HƯỚNG MỘ - P22

LẬP HƯỚNG MỘ - P22

07/11/2023, 16:12
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P22 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều hậu...
LẬP HƯỚNG MỘ - P23

LẬP HƯỚNG MỘ - P23

07/11/2023, 16:12
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P23 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều hậu...
LẬP HƯỚNG MỘ - P24

LẬP HƯỚNG MỘ - P24

07/11/2023, 16:11
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P24 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều hậu...
PHONG THỦY NAM VIỆT - HƯỚNG MỘ - P8

PHONG THỦY NAM VIỆT - HƯỚNG MỘ - P8

21/10/2023, 12:11
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P8 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều hậu...
LẬP HƯỚNG MỘ - P25

LẬP HƯỚNG MỘ - P25

21/10/2023, 12:09
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P25 (HẾT) Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều...
CÁC HUYỆT KẾT Ở VIỆT NAM - P2

CÁC HUYỆT KẾT Ở VIỆT NAM - P2

21/10/2023, 11:13
HUYỆT KẾT 12 KIỂU ĐẤT TẠI THƯỢNG PHÚC (THƯỜNG TÍN) – HÀ NỘI Theo Tài liệu địa lý của Cao Biền Thượng Phúc, sau đổi thành Thường Tín, Hà Nội có 12 kiểu đất kết huyệt tại các địa danh sau đây: 1. Nghiêm Xá (trước là Thượng Lộc) 2. Vô Lăng 3. Hạ Hồi 4. Dưỡng Hiền 5. Vạn Điểm 6. La Phù 7. Lưu Khê 8. Tử Dương 9. Cống Xuyên 10. Nhị Khê 11. Cổ Hiền 12....
CÁC HUYỆT KẾT TẠI VIỆT NAM

CÁC HUYỆT KẾT TẠI VIỆT NAM

21/10/2023, 11:08
HUYỆT KẾT 12 KIỂU ĐẤT TẠI THƯỢNG PHÚC (THƯỜNG TÍN) – HÀ NỘI Theo Tài liệu địa lý của Cao Biền Thượng Phúc, sau đổi thành Thường Tín, Hà Nội có 12 kiểu đất kết huyệt tại các địa danh sau đây: 1. Nghiêm Xá (trước là Thượng Lộc) 2. Vô Lăng 3. Hạ Hồi 4. Dưỡng Hiền 5. Vạn Điểm 6. La Phù 7. Lưu Khê 8. Tử Dương 9. Cống Xuyên 10. Nhị Khê 11. Cổ Hiền 12....
PHONG THỦY ÂM TRẠCH - MỘT SỐ QUAN NIỆM CHƯA ĐÚNG

PHONG THỦY ÂM TRẠCH - MỘT SỐ QUAN NIỆM CHƯA ĐÚNG

19/10/2023, 10:22
PHONG THỦY ÂM TRẠCH - MỘT SỐ QUAN NIỆM CHƯA ĐÚNG Phong thủy Âm trạch là một bộ môn phong thủy được ra đời cách đây hàng ngàn năm, trải qua rất nhiều thăng trầm lịch sử mà Phong thủy Âm trạch vẫn luôn thịnh hành và phát triển cho tới ngày nay, chứng tỏ nó có tính đúng đắn, khoa học nào đó mà con người không thể chối bỏ. Tuy không thể chứng minh...
KHÁI NIỆM ÂM TRẠCH - CƠ BẢN

KHÁI NIỆM ÂM TRẠCH - CƠ BẢN

19/10/2023, 10:22
KHÁI NIỆM ÂM TRẠCH - CƠ BẢN   ÂM TRẠCH được hiểu như sau: “Âm” là dưới, “trạch” là đất. Hay nói cách khác âm trạch là phần đất dùng để xây mồ mả cho người đã chết.    PHONG THỦY ÂM TRẠCH (Phong thủy mộ phần) là một phạm trù rộng lớn, có thể liên quan đến cả quốc gia hay một vùng lãnh thổ nhưng thường được người đời...
PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P5

PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P5

19/10/2023, 10:17
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P5 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều hậu...
PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P4

PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P4

19/10/2023, 10:12
PHONG THỦY NAM VIỆT LÀM MỘ - LẬP HƯỚNG THEO LONG NHẬP THỦ - P4 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền...
PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P3

PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P3

19/10/2023, 10:10
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ - LẬP HƯỚNG THEO LONG NHẬP THỦ - P3 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo...
PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P2

PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P2

19/10/2023, 10:10
PHONG THỦY NAM VIỆT LÀM MỘ - LẬP HƯỚNG THEO LONG NHẬP THỦ - P2 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền...
PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P1

PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P1

19/10/2023, 10:02
LÀM MỘ - LẬP HƯỚNG THEO LONG NHẬP THỦ - P1 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều hậu...
PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P6

PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P6

06/10/2023, 14:40
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P6 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều hậu...
XEM LÁ SỐ - BÍ ẨN CỦA THIÊN CAN, ĐỊA CHI

XEM LÁ SỐ - BÍ ẨN CỦA THIÊN CAN, ĐỊA CHI

16/12/2022, 20:34
XEM LÁ SỐ - BÍ ẨN CỦA THIÊN CAN, ĐỊA CHI By Trọng Hậu Feng Shui Khi xem lá số, thông qua thiên can, địa chi hiển thị và tàng ẩn trong lá số, chúng ta có thể dự đoán được rất nhiều thông tin liên quan tới đời sống vật chất, tinh thần, biểu hiện bên ngoài và nội tâm của đương số. Cũng thông qua lá số chúng ta có thể đoán...
PHONG THỦY PHÂN KIM CÁT HUNG YẾU QUYẾT - Phần 1

PHONG THỦY PHÂN KIM CÁT HUNG YẾU QUYẾT - Phần 1

13/12/2022, 10:20
PHONG THỦY NAM VIỆT PHÂN KIM CÁT HUNG YẾU QUYẾT Theo ông Dương Công luận xét thì: Từ Giáp Tý luân chuyển đi một vòng đến Ất Hợi là mạch lãnh khí, là hư; từ Bính Tý đi một vòng đến Đinh Hợi là mạch chính khí là vượng; từ Mậu Tý một vòng đến Kỷ Hợi là mạch bại khí là sát; từ Canh Tý một vòng đến Tân Hợi là...
XEM LÁ SỐ ĐOÁN TÍNH CÁCH ĐƯƠNG SỐ

XEM LÁ SỐ ĐOÁN TÍNH CÁCH ĐƯƠNG SỐ

13/12/2022, 10:17
XEM LÁ SỐ - ĐOÁN TÍNH CÁCH CON NGƯỜI By Trọng Hậu Feng Shui  Khi xem lá số, phần luận đoán hình dáng, tính cách, bệnh tật đương số là một trong những kỹ pháp khá quan trọng. Thầy xem lá số có thể từ lá số suy đoán ra tính cách của con người, cũng có thể thông qua tính cách của người đến xem đối chiếu với lá...
XEM TUỔI KẾT HÔN - NĂM CẤM KỴ KẾT HÔN ĐỐI VỚI PHỤ NỮ

XEM TUỔI KẾT HÔN - NĂM CẤM KỴ KẾT HÔN ĐỐI VỚI PHỤ NỮ

13/12/2022, 10:14
NĂM CẤM KỴ KẾT HÔN ĐỐI VỚI PHỤ NỮ By Trọng Hậu Feng Shui Các cụ luôn luôn căn rặn rằng: "Tậu xe, cưới vợ, làm nhà. Trong ba việc lớn cẩn thận là hơn". Đúng vậy, đây là 3 công việc quan trọng trong cuộc đời mỗi con người. Việc xem ngày kết hôn có ảnh hưởng rất lớn tới mối quan hệ và tương lai của mỗi lứa đôi. Tuy nhiên, khi xem ngày giờ kết hôn, hầu...
PHONG THỦY PHÂN KIM CÁT HUNG YẾU QUYẾT - Phần 3

PHONG THỦY PHÂN KIM CÁT HUNG YẾU QUYẾT - Phần 3

05/12/2022, 20:20
PHONG THỦY NAM VIỆT PHÂN KIM CÁT HUNG YẾU QUYẾT - Phần 3 Theo ông Dương Công luận xét thì: Từ Giáp Tý luân chuyển đi một vòng đến Ất Hợi là mạch lãnh khí, là hư; từ Bính Tý đi một vòng đến Đinh Hợi là mạch chính khí là vượng; từ Mậu Tý một vòng đến Kỷ Hợi là mạch bại khí là sát; từ Canh Tý một vòng đến Tân Hợi...
PHONG THỦY PHÂN KIM CÁT HUNG YẾU QUYẾT - Phần 2

PHONG THỦY PHÂN KIM CÁT HUNG YẾU QUYẾT - Phần 2

05/12/2022, 20:16
PHONG THỦY NAM VIỆT PHÂN KIM CÁT HUNG YẾU QUYẾT - Phần 2 Theo ông Dương Công luận xét thì: Từ Giáp Tý luân chuyển đi một vòng đến Ất Hợi là mạch lãnh khí, là hư; từ Bính Tý đi một vòng đến Đinh Hợi là mạch chính khí là vượng; từ Mậu Tý một vòng đến Kỷ Hợi là mạch bại khí là sát; từ Canh Tý một vòng đến Tân Hợi...
PHONG THỦY NAM VIỆT - ĐOÁN CÁT HUNG QUA 12 THỦY KHẨU - P01

PHONG THỦY NAM VIỆT - ĐOÁN CÁT HUNG QUA 12 THỦY KHẨU - P01

06/08/2022, 09:36
NHÂM SƠN - BÍNH HƯỚNG TÝ SƠN - NGỌ HƯỚNG   Phong Thủy Nam Việt trân trọng giới thiệu tới quý bạn đọc phương pháp đoán định 12 Thủy Khẩu, ứng với 12 hướng cát hung. Hy vọng sẽ giúp ích cho mọi người.     Trong thủy pháp Trường sinh, việc định Thủy khẩu, lai thủy, khứ thủy vô cùng quan trọng. Dương Công có thể Cứu bần vì rất giỏi về Thủy Pháp này. Trong 12...
PHONG THỦY NAM VIỆT - PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐOÁN CÁT HUNG QUA 12 THỦY KHẨU - P03

PHONG THỦY NAM VIỆT - PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐOÁN CÁT HUNG QUA 12 THỦY KHẨU - P03

06/08/2022, 09:36
 QUÝ SƠN ĐINH HƯỚNG  SỬU SƠN MÙI HƯỚNG Phong Thủy Nam Việt trân trọng giới thiệu tới quý bạn đọc phương pháp đoán định 12 Thủy Khẩu, ứng với 12 hướng cát hung. Hy vọng sẽ giúp ích cho mọi người.     Trong thủy pháp Trường sinh, việc định Thủy khẩu, lai thủy, khứ thủy vô cùng quan trọng. Dương Công có thể Cứu bần vì rất giỏi về Thủy Pháp này. Trong 12 Song...
NGÔI MỘ KẾT PHÁT - HƯỚNG DẪN NHẬN BIẾT MỘ KẾT

NGÔI MỘ KẾT PHÁT - HƯỚNG DẪN NHẬN BIẾT MỘ KẾT

26/07/2022, 15:06
NGÔI MỘ KẾT PHÁT - HƯỚNG DẪN NHẬN BIẾT MỘ KẾT Theo thuyết phong thủy thì Huyệt kết (Mộ kết) là ngôi mộ được chôn (do vô tình hoặc do tính toán của các thầy địa lý) vào đúng vị trí long mạch (khí mạch) dừng lại và kết huyệt. Mộ kết được coi là vùng đất có trường khí tốt, đã thu nhận được năng lượng của Địa Huyệt.  CÁCH...
30 NGUYÊN TẮC CHÍNH YẾU VỀ DƯƠNG TRẠCH TRONG HUYỀN KHÔNG PHI TINH-P1

30 NGUYÊN TẮC CHÍNH YẾU VỀ DƯƠNG TRẠCH TRONG HUYỀN KHÔNG PHI TINH-P1

20/10/2020, 15:00
HUYỀN KHÔNG PHI TINH 30 NGUYÊN TẮC CHÍNH YẾU TRONG DƯƠNG TRẠCH - P1   1. Hướng nhà Hướng cửa, phàm nhà mới xây cất thì hướng nhà hướng cửa quan trọng như nhau, trước tiên từ ngoài nhà mà đoán 6 việc được thất, nếu không nghiệm thì lấy hướng cửa mà đoán thêm, như hướng nhà đoán đã nghiệm thì khỏi đoán thêm hướng cửa, ngược lại nếu...
KÍCH HOẠT TÀI LỘC - TU “KIM THẦN”

KÍCH HOẠT TÀI LỘC - TU “KIM THẦN”

16/03/2020, 11:42
KÍCH HOẠT TÀI LỘC - TU “KIM THẦN” 1. Cách tìm phương Kim Thần “Hồng Phạm Thiên” viết rằng: “Kim thần là tinh của sao Thái Bạch, là thần Bạch Hổ, chủ về chiến tranh, ly tán, chết chóc, hạn hán, ngập lụt, ôn dịch.Chỗ nó cai quản kỵ xây dựng thành trì, cung thất, lầu gác, mở rộng vườn cây và động thổ, xây dựng, xuất quân chinh phạt, di chuyển,...
PHƯƠNG PHÁP CHỌN HƯỚNG NHÀ ĐẠT CHUẨN PHONG THỦY

PHƯƠNG PHÁP CHỌN HƯỚNG NHÀ ĐẠT CHUẨN PHONG THỦY

20/06/2015, 20:05
CÁCH CHỌN HƯỚNG NHÀ  Từ xưa tới nay, mua nhà hay xây nhà luôn là một công việc trọng đại đối với cuộc đời của mỗi con người. Khi  xây nhà, điều đầu tiên mọi người thường quan tâm đó chính là hướng nhà. Hướng nhà về mặt phong thủy học luôn có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, có ảnh hưởng không nhỏ đến sự cát hung của...
ĐỊA KHÍ - PHONG THỦY VÀ KHOA HỌC

ĐỊA KHÍ - PHONG THỦY VÀ KHOA HỌC

29/12/2014, 12:22
ĐỊA KHÍ – PHONG THỦY VÀ KHOA HỌC Trong khoa học phong thủy, có một vấn đề mà ngay cả một số thầy phong thủy cũng khó có thể giải thích được, vấn đề đó vẫn hay gặp trong thực tế khi thiết kế phong thủy cho gia chủ đó là: Mặc dù cổng, cửa, hướng nhà, các khu chức năng trong nhà đều được bố trí đúng theo chuẩn mực của phong thủy, thế nhưng gia chủ vẫn không có tài...
Cảm xạ học - Dụng cụ và Ứng dụng cảm xạ học

Cảm xạ học - Dụng cụ và Ứng dụng cảm xạ học

20/12/2014, 11:08
DỤNG CỤ DÙNG TRONG CẢM XẠ: Nói chung các nhà cảm xạ sử dụng que dò hoặc đũa hình chữ Y hoặc chữ L để hỗ trợ việc tìm kiếm, tuy nhiên một số nhà cảm xạ hoàn toàn không dùng thiết bị nào hoặc dùng các dụng cụ khác. Hiện nay dụng cụ cảm xạ rất phong phú và đa dạng. Nhiều nhà cảm xạ sử dụng đũa đơn giản bằng đồng (brass) uốn gập hình chữ L...