XEM LÁ SỐ
Năm sinh:
Tháng sinh:
Ngày sinh:
Giờ sinh:
LƯỢT TRUY CẬP
Thành viên đang online
:
Tổng truy cập
:

Trạch cát phong thủy

SỬA CHỮA NHÀ - PHÉP TU PHƯƠNG RỜI CUNG

SỬA CHỮA NHÀ - PHÉP TU PHƯƠNG RỜI CUNG

26/07/2021, 08:26
SỬA CHỮA NHÀ - PHÉP TU PHƯƠNG RỜI CUNG  Tu phương kỵ chỗ tổ đường không lợi, thì cả nhà không lợi, nhưng càng rời xa một chút còn khá. Nếu ở tổ đường lợi, mà chỗ ở của chủ sửa không lợi, thì chủ sửa không lợi, mà cả nhà cũng không được thụ phúc. Đại để nhà ở của chủ sửa nếu cùng với tổ đường cùng rường cột, thì cát hung bàn như...
SỬA CHỮA NHÀ - CÁCH XÉT CÁT HUNG

SỬA CHỮA NHÀ - CÁCH XÉT CÁT HUNG

26/07/2021, 08:18
SỬA CHỮA NHÀ - CÁCH XÉT CÁT HUNG Phàm tu phương, trước định trung cung (giữa nhà) hạ La kinh ở trung cung (đặt các địa bàn xuống giữa nhà), định phương sửa chữa, thuộc ngôi chữ gì, trước tra ngôi chữ ấy, xem năm nào có thể sửa được, rồi tra tháng nào có thể sửa được, rồi sau chọn ngày cùng với phương sinh vượng thì cát. Phương tất cũng có thể sửa...
BÍ QUYẾT TÍNH 24 KHÍ

BÍ QUYẾT TÍNH 24 KHÍ

26/07/2021, 08:11
BÍ QUYẾT TÍNH 24 KHÍ Muốn tìm khi tiết sang năm sau, nên theo khí tiết năm nay suy tính thêm 5 ngày, 3 giờ, khấu trừ đi 1 khắc lại gia vào 5 phân, là tiết năm tới. Giả như năm nay, ngày Giáp Tý, giờ Sửu, giữa khắc đầu 3 phân là Lập xuân, gia vào 5 ngày, là ngày Kỷ Tị, gia vào giờ Sửu 3 giờ, đó là giờ Thìn giữa khắc đầu, khấu trừ đi 1 khắc, ấy...