XEM LÁ SỐ
Năm sinh:
Tháng sinh:
Ngày sinh:
Giờ sinh:
LƯỢT TRUY CẬP
Thành viên đang online
:
Tổng truy cập
:
BẢNG BÁO GIÁ TRỌN GÓI DỊCH VỤ PHONG THỦY NAM VIỆT

BẢNG BÁO GIÁ TRỌN GÓI DỊCH VỤ PHONG THỦY NAM VIỆT

25/11/2023, 11:33
BẢNG BÁO GIÁ TRỌN GÓI DỊCH VỤ PHONG THỦY NAM VIỆT  A. CÁC TRƯỜNG HỢP XÂY MỚI  1. Báo giá phong thủy trọn gói * Áp dụng tại TPHCM, Bình Dương, Tiền Giang, Long An, Đồng Nai và các tỉnh, thành phố lân cận TPHCM: - Nhà ở, văn phòng cấp 4: 5.000.000 vnđ (Năm triệu đồng chẵn). - Nhà ở, văn phòng từ 2 - 3 lầu: 8.000.000 vnđ (Tám triệu đồng...
MỘ KẾT - HUYỆT KẾT Ở VIỆT NAM

MỘ KẾT - HUYỆT KẾT Ở VIỆT NAM

25/11/2023, 11:16
MỘ - HUYỆT KẾT TẠI HUYỆN PHÚ XUYÊN, HÀ ĐÔNG Những đất kết tại Huyện Phú Xuyên gồm có 7 Huyệt kết chính và 20 Huyệt kết bàng tại các Địa danh sau đây: 1. Hoàng Vân 2. Đào Xá 3. Tĩnh Phúc 4. Văn Trai 5. Cố Liêu 6. Bàn Thạch 7. Lương Xá. Cụ thể:   5. Cố Liêu phong (1 Huyệt chính và 1 Huyệt bàng) - Huyệt kết tại Cố Liêu, Phú Xuyên,...
HUYỆT KẾT TẠI MỘT SỐ TỈNH VIỆT NAM

HUYỆT KẾT TẠI MỘT SỐ TỈNH VIỆT NAM

25/11/2023, 11:10
HUYỆT KẾT TẠI HUYỆN PHÚ XUYÊN, HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI) Những đất kết tại Huyện Phú Xuyên gồm có 7 Huyệt kết chính và 20 Huyệt kết bàng tại các Địa danh sau đây: 1. Hoàng Vân 2. Đào Xá 3. Tĩnh Phúc 4. Văn Trai 5. Cố Liêu 6. Bàn Thạch 7. Lương Xá. Cụ thể:   3. Tĩnh Phúc phong (1 Huyệt chính, 5 Huyệt bàng). - Đất kết tại một chi khu của huyện Phú...
MỘ HUYỆT KẾT TẠI CÁC TỈNH CỦA VIỆT NAM

MỘ HUYỆT KẾT TẠI CÁC TỈNH CỦA VIỆT NAM

25/11/2023, 11:05
7 KIỂU ĐẤT KẾT TẠI HUYỆN PHÚ XUYÊN, HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI) Những đất kết tại Huyện Phú Xuyên gồm có 7 Huyệt kết chính và 20 Huyệt kết bàng tại các Địa danh sau đây: 1. Hoàng Vân 2. Đào Xá 3. Tĩnh Phúc 4. Văn Trai 5. Cố Liêu 6. Bàn Thạch 7. Lương Xá. Cụ thể: 1. Hoàng Vân Phong (1 Huyệt chính, 2 Huyệt bàng) - Tại Hoàng Vân, Phú Xuyên. -...
PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P7

PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P7

07/11/2023, 16:18
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P7 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều hậu...
LẬP HƯỚNG MỘ - P20

LẬP HƯỚNG MỘ - P20

07/11/2023, 16:14
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P20   Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều...
LẬP HƯỚNG MỘ - P21

LẬP HƯỚNG MỘ - P21

07/11/2023, 16:13
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P21  Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều...
LẬP HƯỚNG MỘ - P22

LẬP HƯỚNG MỘ - P22

07/11/2023, 16:12
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P22 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều hậu...
LẬP HƯỚNG MỘ - P23

LẬP HƯỚNG MỘ - P23

07/11/2023, 16:12
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P23 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều hậu...
LẬP HƯỚNG MỘ - P24

LẬP HƯỚNG MỘ - P24

07/11/2023, 16:11
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P24 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều hậu...
PHONG THỦY NAM VIỆT - HƯỚNG MỘ - P8

PHONG THỦY NAM VIỆT - HƯỚNG MỘ - P8

21/10/2023, 12:11
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P8 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều hậu...
LẬP HƯỚNG MỘ - P25

LẬP HƯỚNG MỘ - P25

21/10/2023, 12:09
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P25 (HẾT) Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều...
CÁC HUYỆT KẾT Ở VIỆT NAM - P2

CÁC HUYỆT KẾT Ở VIỆT NAM - P2

21/10/2023, 11:13
HUYỆT KẾT 12 KIỂU ĐẤT TẠI THƯỢNG PHÚC (THƯỜNG TÍN) – HÀ NỘI Theo Tài liệu địa lý của Cao Biền Thượng Phúc, sau đổi thành Thường Tín, Hà Nội có 12 kiểu đất kết huyệt tại các địa danh sau đây: 1. Nghiêm Xá (trước là Thượng Lộc) 2. Vô Lăng 3. Hạ Hồi 4. Dưỡng Hiền 5. Vạn Điểm 6. La Phù 7. Lưu Khê 8. Tử Dương 9. Cống Xuyên 10. Nhị Khê 11. Cổ Hiền 12....
CÁC HUYỆT KẾT TẠI VIỆT NAM

CÁC HUYỆT KẾT TẠI VIỆT NAM

21/10/2023, 11:08
HUYỆT KẾT 12 KIỂU ĐẤT TẠI THƯỢNG PHÚC (THƯỜNG TÍN) – HÀ NỘI Theo Tài liệu địa lý của Cao Biền Thượng Phúc, sau đổi thành Thường Tín, Hà Nội có 12 kiểu đất kết huyệt tại các địa danh sau đây: 1. Nghiêm Xá (trước là Thượng Lộc) 2. Vô Lăng 3. Hạ Hồi 4. Dưỡng Hiền 5. Vạn Điểm 6. La Phù 7. Lưu Khê 8. Tử Dương 9. Cống Xuyên 10. Nhị Khê 11. Cổ Hiền 12....
PHONG THỦY ÂM TRẠCH - MỘT SỐ QUAN NIỆM CHƯA ĐÚNG

PHONG THỦY ÂM TRẠCH - MỘT SỐ QUAN NIỆM CHƯA ĐÚNG

19/10/2023, 10:22
PHONG THỦY ÂM TRẠCH - MỘT SỐ QUAN NIỆM CHƯA ĐÚNG Phong thủy Âm trạch là một bộ môn phong thủy được ra đời cách đây hàng ngàn năm, trải qua rất nhiều thăng trầm lịch sử mà Phong thủy Âm trạch vẫn luôn thịnh hành và phát triển cho tới ngày nay, chứng tỏ nó có tính đúng đắn, khoa học nào đó mà con người không thể chối bỏ. Tuy không thể chứng minh...
KHÁI NIỆM ÂM TRẠCH - CƠ BẢN

KHÁI NIỆM ÂM TRẠCH - CƠ BẢN

19/10/2023, 10:22
KHÁI NIỆM ÂM TRẠCH - CƠ BẢN   ÂM TRẠCH được hiểu như sau: “Âm” là dưới, “trạch” là đất. Hay nói cách khác âm trạch là phần đất dùng để xây mồ mả cho người đã chết.    PHONG THỦY ÂM TRẠCH (Phong thủy mộ phần) là một phạm trù rộng lớn, có thể liên quan đến cả quốc gia hay một vùng lãnh thổ nhưng thường được người đời...
PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P5

PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P5

19/10/2023, 10:17
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P5 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều hậu...
PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P4

PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P4

19/10/2023, 10:12
PHONG THỦY NAM VIỆT LÀM MỘ - LẬP HƯỚNG THEO LONG NHẬP THỦ - P4 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền...
PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P3

PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P3

19/10/2023, 10:10
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ - LẬP HƯỚNG THEO LONG NHẬP THỦ - P3 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo...
PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P2

PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P2

19/10/2023, 10:10
PHONG THỦY NAM VIỆT LÀM MỘ - LẬP HƯỚNG THEO LONG NHẬP THỦ - P2 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền...
PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P1

PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P1

19/10/2023, 10:02
LÀM MỘ - LẬP HƯỚNG THEO LONG NHẬP THỦ - P1 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều hậu...
PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P6

PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P6

06/10/2023, 14:40
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P6 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều hậu...
XEM LÁ SỐ - BÍ ẨN CỦA THIÊN CAN, ĐỊA CHI

XEM LÁ SỐ - BÍ ẨN CỦA THIÊN CAN, ĐỊA CHI

16/12/2022, 20:34
XEM LÁ SỐ - BÍ ẨN CỦA THIÊN CAN, ĐỊA CHI By Trọng Hậu Feng Shui Khi xem lá số, thông qua thiên can, địa chi hiển thị và tàng ẩn trong lá số, chúng ta có thể dự đoán được rất nhiều thông tin liên quan tới đời sống vật chất, tinh thần, biểu hiện bên ngoài và nội tâm của đương số. Cũng thông qua lá số chúng ta có thể đoán...
XEM LÁ SỐ - DỰ ĐOÁN BỆNH TẬT

XEM LÁ SỐ - DỰ ĐOÁN BỆNH TẬT

16/12/2022, 20:21
XEM LÁ SỐ - DỰ ĐOÁN BỆNH TẬT By Trọng Hậu Feng Shui Nhiều người thường hỏi: xem lá số có thể biết được đương số mắc bệnh tật gì hay không? Xin thưa rằng, các tin tức ẩn chứa trong bát tự có thể nói ra rất nhiều thông tin, thậm chí là những thông tin rất bí mật về đương số. Do đó, chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào thông tin ngũ hành...
PHONG THỦY PHÂN KIM CÁT HUNG YẾU QUYẾT - Phần 1

PHONG THỦY PHÂN KIM CÁT HUNG YẾU QUYẾT - Phần 1

13/12/2022, 10:20
PHONG THỦY NAM VIỆT PHÂN KIM CÁT HUNG YẾU QUYẾT Theo ông Dương Công luận xét thì: Từ Giáp Tý luân chuyển đi một vòng đến Ất Hợi là mạch lãnh khí, là hư; từ Bính Tý đi một vòng đến Đinh Hợi là mạch chính khí là vượng; từ Mậu Tý một vòng đến Kỷ Hợi là mạch bại khí là sát; từ Canh Tý một vòng đến Tân Hợi là...
XEM LÁ SỐ ĐOÁN TÍNH CÁCH ĐƯƠNG SỐ

XEM LÁ SỐ ĐOÁN TÍNH CÁCH ĐƯƠNG SỐ

13/12/2022, 10:17
XEM LÁ SỐ - ĐOÁN TÍNH CÁCH CON NGƯỜI By Trọng Hậu Feng Shui  Khi xem lá số, phần luận đoán hình dáng, tính cách, bệnh tật đương số là một trong những kỹ pháp khá quan trọng. Thầy xem lá số có thể từ lá số suy đoán ra tính cách của con người, cũng có thể thông qua tính cách của người đến xem đối chiếu với lá...
XEM TUỔI KẾT HÔN - NĂM CẤM KỴ KẾT HÔN ĐỐI VỚI PHỤ NỮ

XEM TUỔI KẾT HÔN - NĂM CẤM KỴ KẾT HÔN ĐỐI VỚI PHỤ NỮ

13/12/2022, 10:14
NĂM CẤM KỴ KẾT HÔN ĐỐI VỚI PHỤ NỮ By Trọng Hậu Feng Shui Các cụ luôn luôn căn rặn rằng: "Tậu xe, cưới vợ, làm nhà. Trong ba việc lớn cẩn thận là hơn". Đúng vậy, đây là 3 công việc quan trọng trong cuộc đời mỗi con người. Việc xem ngày kết hôn có ảnh hưởng rất lớn tới mối quan hệ và tương lai của mỗi lứa đôi. Tuy nhiên, khi xem ngày giờ kết hôn, hầu...
XEM NGÀY KẾT HÔN - NĂM CẤM KỴ KẾT HÔN ĐỐI VỚI NAM GIỚI

XEM NGÀY KẾT HÔN - NĂM CẤM KỴ KẾT HÔN ĐỐI VỚI NAM GIỚI

13/12/2022, 09:41
NĂM CẤM KỴ KẾT HÔN ĐỐI VỚI NAM GIỚI By Trọng Hậu Feng Shui   Tậu xe, cưới vợ, làm nhà chính là 3 công việc quan trọng trong cuộc đời mỗi con người. Việc xem ngày kết hôn có ảnh hưởng rất lớn tới mối quan hệ và tương lai của mỗi lứa đôi. Tuy nhiên, khi xem ngày giờ kết hôn, hầu hết mọi người đều rất ít để ý đến năm kiêng kỵ kết hôn đối với Nam mệnh. Đây...
XEM LÁ SỐ - DỰ ĐOÁN HÌNH TƯỚNG

XEM LÁ SỐ - DỰ ĐOÁN HÌNH TƯỚNG

13/12/2022, 08:54
ĐOÁN HÌNH TƯỚNG CON NGƯỜI QUA TIN TỨC BÁT TỰ By Trọng Hậu Feng Shui Khi xem lá số, phần luận đoán hình dáng đương số cũng là một kỹ pháp khá quan trọng. Thầy xem lá số có thể từ lá số suy đoán ra hình dáng con người, cũng có thể thông qua hình tướng của người đến xem đối chiếu với lá số để kiểm nghiệm sự chính xác, sự trùng...
PHONG THỦY PHÂN KIM CÁT HUNG YẾU QUYẾT - Phần 3

PHONG THỦY PHÂN KIM CÁT HUNG YẾU QUYẾT - Phần 3

05/12/2022, 20:20
PHONG THỦY NAM VIỆT PHÂN KIM CÁT HUNG YẾU QUYẾT - Phần 3 Theo ông Dương Công luận xét thì: Từ Giáp Tý luân chuyển đi một vòng đến Ất Hợi là mạch lãnh khí, là hư; từ Bính Tý đi một vòng đến Đinh Hợi là mạch chính khí là vượng; từ Mậu Tý một vòng đến Kỷ Hợi là mạch bại khí là sát; từ Canh Tý một vòng đến Tân Hợi...
PHONG THỦY PHÂN KIM CÁT HUNG YẾU QUYẾT - Phần 2

PHONG THỦY PHÂN KIM CÁT HUNG YẾU QUYẾT - Phần 2

05/12/2022, 20:16
PHONG THỦY NAM VIỆT PHÂN KIM CÁT HUNG YẾU QUYẾT - Phần 2 Theo ông Dương Công luận xét thì: Từ Giáp Tý luân chuyển đi một vòng đến Ất Hợi là mạch lãnh khí, là hư; từ Bính Tý đi một vòng đến Đinh Hợi là mạch chính khí là vượng; từ Mậu Tý một vòng đến Kỷ Hợi là mạch bại khí là sát; từ Canh Tý một vòng đến Tân Hợi...
HỌC PHONG THỦY HUYỀN KHÔNG ĐẠI QUÁI LIÊN THÀNH PHÁI

HỌC PHONG THỦY HUYỀN KHÔNG ĐẠI QUÁI LIÊN THÀNH PHÁI

03/10/2022, 19:55
HỌC PHONG THỦY CAO CẤP HUYỀN KHÔNG ĐẠI QUÁI LIÊN THÀNH PHÁI Nguồn: Trọng Hậu Feng Shui tổng hợp Chúng ta thường nghe nói:"Nam Tưởng, Bắc Triệu", đó chính là Nam phái có Tưởng Đại Hồng, Bắc phái có Triệu Liên Thành. Nếu nghiên cứu kỹ và so sánh các tài liệu phong thủy của Tưởng Đại Hồng và Triệu Liên Thành, chúng ta sẽ thấy, tuy lý...
XEM NGÀY TỐT XẨU - TUYỂN TRẠCH CẦU CHÂN

XEM NGÀY TỐT XẨU - TUYỂN TRẠCH CẦU CHÂN

01/10/2022, 15:32
XEM NGÀY - TUYỂN TRẠCH CẦU CHÂN Trọng Hậu Feng Shui xin giới thiệu tới quý bạn đọc cuốn sách hay về xem ngày dụng sự. Đó là cuốn sách Tuyển Trạch Cầu Chân.  Đây là một cuốn sách xem ngày trạch cát rất hay, ứng dụng cho cả âm trạch và dương trạch. Đây được coi là cuốn sách gối đầu giường của rất nhiều thầy phong thủy Việt Nam hiện nay. Cuốn...
SỬA CHỮA NHÀ - PHÉP TU PHƯƠNG RỜI CUNG

SỬA CHỮA NHÀ - PHÉP TU PHƯƠNG RỜI CUNG

20/08/2022, 15:32
SỬA CHỮA NHÀ - PHÉP TU PHƯƠNG RỜI CUNG  Tu phương kỵ chỗ tổ đường không lợi, thì cả nhà không lợi, nhưng càng rời xa một chút còn khá. Nếu ở tổ đường lợi, mà chỗ ở của chủ sửa không lợi, thì chủ sửa không lợi, mà cả nhà cũng không được thụ phúc. Đại để nhà ở của chủ sửa nếu cùng với tổ đường cùng rường cột, thì cát hung bàn như...
HỌC PHONG THỦY HUYỀN KHÔNG ĐẠI QUÁI - PHẦN MỞ ĐẦU

HỌC PHONG THỦY HUYỀN KHÔNG ĐẠI QUÁI - PHẦN MỞ ĐẦU

06/08/2022, 15:43
HỌC PHONG THỦY HUYỀN KHÔNG ĐẠI QUÁI PHẦN MỞ ĐẦU Học thuật phong thủy có Lý tín mà cũng có mê tín. Người nào hiểu được bí quyết của phong thủy rồi tạo phước cho người, ấy là Lý tín. Nếu không hiểu được bí áo của phong thủy mà lấy ngụy làm chân rồi bói trạch tạo mộ, ấy là Mê tín. Phong thủy hiện nay có rất nhiều trường phái...
PHONG THỦY NAM VIỆT - ĐOÁN CÁT HUNG QUA 12 THỦY KHẨU - P01

PHONG THỦY NAM VIỆT - ĐOÁN CÁT HUNG QUA 12 THỦY KHẨU - P01

06/08/2022, 09:36
NHÂM SƠN - BÍNH HƯỚNG TÝ SƠN - NGỌ HƯỚNG   Phong Thủy Nam Việt trân trọng giới thiệu tới quý bạn đọc phương pháp đoán định 12 Thủy Khẩu, ứng với 12 hướng cát hung. Hy vọng sẽ giúp ích cho mọi người.     Trong thủy pháp Trường sinh, việc định Thủy khẩu, lai thủy, khứ thủy vô cùng quan trọng. Dương Công có thể Cứu bần vì rất giỏi về Thủy Pháp này. Trong 12...
PHONG THỦY NAM VIỆT - PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐOÁN CÁT HUNG QUA 12 THỦY KHẨU - P03

PHONG THỦY NAM VIỆT - PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐOÁN CÁT HUNG QUA 12 THỦY KHẨU - P03

06/08/2022, 09:36
 QUÝ SƠN ĐINH HƯỚNG  SỬU SƠN MÙI HƯỚNG Phong Thủy Nam Việt trân trọng giới thiệu tới quý bạn đọc phương pháp đoán định 12 Thủy Khẩu, ứng với 12 hướng cát hung. Hy vọng sẽ giúp ích cho mọi người.     Trong thủy pháp Trường sinh, việc định Thủy khẩu, lai thủy, khứ thủy vô cùng quan trọng. Dương Công có thể Cứu bần vì rất giỏi về Thủy Pháp này. Trong 12 Song...
BỔ TRỢ VẬN MỆNH CHO NGƯỜI KHUYẾT KIM

BỔ TRỢ VẬN MỆNH CHO NGƯỜI KHUYẾT KIM

26/07/2022, 16:06
MỆNH KHUYẾT KIM  Theo Khuyết Mệnh Học: “Mỗi người khi sinh ra vào những khoảng thời gian khác nhau sẽ mang trên mình số phận khác nhau”. Căn cứ vào giờ, ngày, tháng, năm sinh mỗi người trong chúng ta ít nhiều sẽ thiếu một ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Hôm nay, Phong thủy Nam Việt sẽ cùng bạn tìm hiểu mệnh Khuyết Kim là gì và cần làm gì để cải...